เครื่องมือ PDF
Easy-to-use online pdf tools
แบ่ง
แบ่งไฟล์ PDF ออกเป็นส่วน ๆ หรือเลือกมาเพียงไม่กี่หน้า
รวม
รวมเอา PDF หลายไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
บีบอัด
ลดขนาดไฟล์ PDF ของคุณ
PDF เป็น Word
แปลงไฟล์ PDF เป็น Word (doc, docx) แล้วทำให้สามารถแก้ไขได้
Word เป็น PDF
แปลงไฟล์ Word (doc, docx) เป็น PDF
PDF เป็น Excel
แปลงตาราง PDF เป็น Excel (xls, xlsx) ทำให้ไฟล์สามารถแก้ไขได้
Excel เป็น PDF
แปลงตาราง Excel (xls, xlsx) เป็น PDF
PDF เป็น JPG
บันทึกแต่ละหน้า PDF เป็นภาพ JPG แยกต่างหากหรือแยกเอาภาพที่ฝังไว้ออกมา
JPG เป็น PDF
รวมเอา JPG หลายภาพให้เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว
ปลดล็อค
ลบรหัสผ่านออกจาก PDF ลบการเข้ารหัส แล้วปลดล็อคเอกสารที่ได้รับปกป้องไว้
ปกป้อง
ปกป้องไฟล์ PDF ของคุณ: เข้ารหัสไฟล์ด้วยรหัสผ่าน
หมุน
หมุนบางหน้าของ PDF หรือเปลี่ยนทิศทางของทุกหน้า
PPT เป็น PDF
แปลงการนำเสนอ PowerPoint (ppt, pptx) เป็น PDF แล้วทำให้สามารถอ่านได้โดยง่ายบนเครื่องใดก็ได้
PNG เป็น PDF
รวมเอาภาพ PNG หลายภาพเข้ามาเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว
PDF เป็น PNG
บันทึก PDF แต่ละหน้าเป็นภาพ PNG แยกต่างหากหรือแยกเอาภาพที่ฝังไว้ออกมา
PDF เป็น HTML
แปลง PDF เป็น HTML โดยไม่สูญเสียข้อความหรือรูปแบบ
เพิ่มหมายเลขหน้า
เพิ่มหมายเลขหน้าเข้าไปในเอกสาร PDF ใส่หมายเลขหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย