Công cụ PDF
Easy-to-use online pdf tools
Tách
Tách tập tin PDF thành nhiều phần hoặc chỉ chọn một số trang
Hợp nhất
Hợp nhất nhiều tập tin PDF một cách nhanh chóng và dễ dàng
Nén
Giảm kích cỡ tập tin PDF của bạn
chuyển PDF sang văn bản
Chuyển đổi các tập tin PDF sang Word (doc, docx) để chúng có thể được chỉnh sửa
Word sang PDF
Chuyển đổi các tập tin Word (doc, docx) sang PDF
PDF sang Excel
Chuyển đổi các bảng PDF sang Excel (xls, xlsx), để chúng có thể được chỉnh sửa
Excel sang PDF
Chuyển đổi một bảng Excel (xls, xlsx) sang PDF
PDF sang JPG
Lưu từng tập tin PDF thành một ảnh JPG riêng biệt hoặc trích xuất các ảnh được nhúng trong tài liệu
JPG sang PDF
Hợp nhất nhiều ảnh JPG thành một tập tin PDF duy nhất
Mở khóa
Gỡ mật khẩu khỏi các tập tin PDF, gỡ bỏ mã hóa, và mở khóa một tài liệu được bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ các tập tin PDF của bạn: đặt mật khẩu cho chúng
Xoay
Xoay một vài trang PDF hoặc chuyển hướng tất cả các trang
PPT sang PDF
Chuyển đổi các bài thuyết trình PowerPoint (ppt, pptx) sang PDF và giúp bạn có thể dễ dàng đọc chúng trên bất kỳ thiết bị nào
PNG sang PDF
Hợp nhất nhiều ảnh PNG vào một tập tin PDF duy nhất
PDF sang PNG
Lưu từng trang PDF dưới dạng một ảnh PNG riêng biệt, hoặc trích xuất các ảnh được nhúng trong đó
PDF sang HTML
Chuyển đổi PDF sang HTML mà không mất văn bản hay định dạng
Thêm Số Trang
Thêm số trang vào tài liệu PDF, thêm nhanh số trang một cách dễ dàng