PDF ที่ปกป้องไว้ด้วยรหัสผ่าน

ปกป้องไฟล์ PDF ของคุณ: เข้ารหัสไฟล์ด้วยรหัสผ่าน

เลือกไฟล์
Google Drive
Dropbox
URL

หรือ
ทิ้งไฟล์ที่นี่
กำลังโหลดไฟล์: 0%
ยกเลิก
กำลังประมวลผล...
ยกเลิก
ขณะนี้ได้ล็อค PDF ของคุณแล้ว!
เริ่มใหม่ทั้งหมด
เลือกรหัสผ่าน
สำหรับ ""
ปกป้อง
ความแข็งแรงของรหัสผ่าน: อ่อนแอ พอใช้ได้ ดี แข็งแรง แข็งแรงมาก
ปกป้องด้วยการเข้ารหัส 128-บิต AES
ทิ้งไฟล์ที่นี่