แปลง PDF เป็น PNG

บันทึก PDF แต่ละหน้าเป็นภาพ PNG แยกต่างหากหรือแยกเอาภาพที่ฝังไว้ออกมา

เลือกไฟล์
Google Drive
Dropbox
URL

หรือ
ทิ้งไฟล์ที่นี่
กำลังโหลดไฟล์: 0%
ยกเลิก
กำลังประมวลผล...
ยกเลิก
เสร็จสิ้น!
เริ่มใหม่ทั้งหมด
แปลงหน้า
ทุกหน้าของ PDF ของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นภาพแยกต่างหาก
แยกเอาภาพออกมา
การกระทำนี้จะแยกเอาภาพที่ฝังอยู่ใน PDF ออกมาเท่านั้น
การตั้งค่า
รีเซ็ต
Ok
ทิ้งไฟล์ที่นี่